KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi işbirliğiyle 06.02.2018 tarihinde düzenlenen “Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konulu eğitim Karabük Öğretmenevinde 45 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
İletişim Yöntemleri ve Etkili İletişim Eğitim  programı,  kapsamında sosyal ve iş hayatınızda karşılaşılan iletişim sorunlarının  en aza indirilmesi amacıyla yapılan eğitiminde;

• İletişim Süreci,
• Mesaj Alma ve Gönderme,
• İletişim Biçimleri ve Biçim Değişiklikleri,
•Algılama,
•İletişim Engelleri ve Engelleri Giderme Yöntemleri,
•Etkin Dinleme ve Anlama,
•İletişimde Ego,
•Beden Dili Jestler ve Mimikler Ses Tonu,
•Uygun Eleştiri Yöntemleri,
•Etkin Tartışma Stratejileri konularına değinilmiştir.

06.02.2018 - 17:05:52 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,5274 5,5373
Euro 6,2630 6,2743