SEKTÖREL REKABET SORUNLARI KONULU BİLGİLENDİRME,MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ, MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ömer Torlak’ın katılımlarıyla gerçekleşen Sektörel Rekabet Sorunları Konulu Bilgilendirme,Müşterek Meslek Komitesi, Meclis Toplantısı  20.11.2017 tarihinde Büyük Kulüp de gerçekleşti.
Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr Ömer Torlak  nazik  ev sahipliğinden   toplantının düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına  teşekkür etti.
Prof.Dr. Ömer Torlak   yaptığı konuşmada “Rekabet Kurumu; 
Anayasa’nın 167.maddesi Devlete;”para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı  ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alma ”, “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğaca tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme” görev ve sorumluluğunu yüklemiştir.Bu görev doğrultusunda denetimi için hukuki altyapıyı oluşturmak üzere Rekabet Kanunu 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.Rekabet Kurumu ise 5 Kasım 1997 tarihinde faaliyet geçmiştir. 
Rekabet Kanunu üç temel alanda yasaklama getirmiştir.
Rekabet Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Hakim Durum Yaratan veya Hakim Durumu Güçlendiren Birleşme ve Devralmalar
Rekabet İhlalleri ile ilgili;
Gelen şikayetleri ve ihbarları gizlilikle değerlendirir.
Şikayet ve ihbarlar hakkında gerekli incelemeleri yürütür.
İhlale ilişkin ciddi bulguların halinde, ilgili şirketler hakkında soruşturma açar
Soruşturma sonunda bir rekabet  ihlalinin tespit edilmesi, şirketlere idari para cezası verir “ 
Rekabet Kurumu bugüne kadar çok sayıda başvuruyu değerlendirmiş, faaliyetlerine başladığı 1997 yılından 2015 yılı sonuna kadar toplam 236 soruşturmayı sonuçlandırmıştır.Bu soruşturmalar sonucunda rekabet ihlali gerçekleştiren şirketlere toplam 2.5 milyar TL para cezası verilmiştir dedi.”
Toplantı, çözüm önerileri   soru ve cevaplar   tartışıldıktan sonra  sona erdi. 
       

21.11.2017 - 10:52:13 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,3429 5,3526
Euro 6,0908 6,1018