Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin 23.1.2019 tarihli TUR00086 sayılı yazısı

06.02.2019 | 0

5-8 Mart 2019 tarihleri arasında Kuveyt Uluslararası Fuar alanında,İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin Turizm ve El Sanatları Fuarı'nın gerçekleşmesi hakkında

30.01.2019 | 0

Almanya'nın Hannover şehrinde her yıl düzenlenen Hannover Messe Fuarının Türkiye Milli İştirak Organizasyonu hakkında

30.1.2019 | 0

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hakkındaki konulu yazı

30.1.2019 | 0

BMGK 1581 (2003)sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Notanın örneği

30.1.2019 | 0

Dış işleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen ,Brçko Bölgesi Ticaret Odası tarafından 7-9 Kasım 2019 tarihinde Bosna Hersek'te yapılacak fuar hakkında

15.1.2019 | 0

İlgi yazı il 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluşturulması hakkında

3.02.2019 | 0

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''ile MYK mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücretlerinin geri ödemesi konulu teşvikin kapsamının genişletilmesi hakkında

7.1.2019 | 0

29.11.2013 tarih ve 7153 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na eklenen Ek Madde 13 hükmü gereği hakkında

05.01.2019 | 0

Tehikeli Mal ve Kombine Taşımacılığı Hakkında

04.01.2019 | 0

 1     


Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,2922 5,3018
Euro 5,9886 5,9994