Oda Borç Yapılandırılması Hakkında

Sayın; Üyemiz

     11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgi kanun maddeleri 31.03.2018 tarihinde ve öncesinde Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçlarının tahsilini düzenlemektedir.Kanunun ilgili maddelerinde

1-Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyemiz borç asıllarınınkısmen veya tamamenödenmiş olması halinde bunlara isabet eden gecikme zamları odamız tarafından silinecektir.

2-Üyelerimizin kanunun taksitlendirme imkanından yararlanabilmesiiçin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza dilekçeyle başvurması gerekmektedir.Ayrıca yapılandırma istemeyen üyelerimizin borç asıllarının tamamını ödemeleri durumunda yine gecikme zamları silinecektir.

3-Odamıza başvuru yapan üyemizin aidat borçları en fazla altı takside bölünebilir. Ayrıca borçlar kredi kartına da en fazla  altı ay taksitlendirilebilir.

4-Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek yapılandırma bozulur ve borç eski hale döndürülür. 

5-Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte gecikme zamlarıyla birlikte silinecektir.Bu durumda olan üyelerin tespiti için Odamıza müracaatları önem arzetmektedir.
Üyelerimizin  kanunun maddelerinden yer alan hükümlere istinaden 18.05.2018 tarihinden önceki borçlarının yapılandırılması ve gecikme zamlarının silinebilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.  


2018 Yılı 1. Dönem aidatlarının ise ödeme süresi 30 Haziran2018 tarihine kadar olup aidat ödemelerinde bu sürelere dikkat edilmesi rica olunur.  

04.06.2018 - 11:58:41 | 0Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,2922 5,3018
Euro 5,9886 5,9994